PKN
Protestantse Gemeente Oudwoude-Westergeest
 
Goede doelen acties Goede doelen acties
Project
Graag willen we dit kerkelijk jaar weer starten met een nieuw project. Deze keer hebben we gekozen voor een kleinschalig project: Community Health Support Gambia. Initiatiefnemer van deze stichting is Machteld Smilde. Zij is huisarts en sinds vier jaar actief als vrijwilliger in Gambia. Machteld komt uit Kollum en aan het einde van haar studie geneeskunde kwam ze in aanraking met de tropen. Toen ze werkzaam was in Tanji heeft ze zich het lot van de inwoners  aangetrokken. Tanji is een vissersdorp aan de Atlantische kust in Gambia. De nood is daar hoog!
Er is een kleine gezondheidspost, die door lokale inwoners wordt gerund. Helaas is er een chronisch tekort aan alles. Een grote bedreiging vormt malaria. Daarom heeft Machteld samen met drie vriendinnen (één van hen is Willina Dijkstra, een oud-inwoonster van Oudwoude) de stichting Community Health Support Gambia opgericht.
Deze stichting heeft het doel om basale gezondheidszorg toegankelijk te maken voor de inwoners van Tanji. Op deze manier krijgen de allerarmsten toegang tot levensreddende zorg . Van de giften en donaties worden  middelen en materialen aangeschaft en er is inmiddels stromend water en elektriciteit gerealiseerd.
Afgelopen zomer hebben ze van het geld klamboes gekocht en deze zelf daar uitgedeeld en hebben ze uitleg gekregen van Machteld hoe ze er mee om moeten gaan.
Maar er is nog veel meer nodig voor de bevolking in Tanji! Daar willen wij als gemeente hen financieel bij helpen.
Op de startzondag heeft Machteld wat over de werkzaamheden van de stichting verteld.
Wilt u alvast meer weten dan kunt u meer lezen op https://www.communityhealthsupportgambia.nl/
Diverse acties zijn inmiddels bedacht. De eerste actie, zelfgemaakte kerststukjes verkopen, loopt goed.

De opbrengst van de collectes:
Kerkinactie is het missionaire en diaconale werk in binnen- en buitenland van de Protestantse Kerk in Nederland. Een groot deel van de collectes gaat naar buitenlandse doelen gecoördineerd door het werelddiaconaat. Een ander deel gaat naar het binnenlands diaconaat (bijv. jeugd en welzijn). Wilt u meer weten over de collectes van Kerkinactie dan kunt u kijken op de website: www.kerkinactie.nl/collectes.
Ook krijgen we een overzicht van de Provinciaal Diaconale Commissie met bijdrage adviezen voor projecten in Friesland. Daar geven we ook aan.
De diaconie heeft geld op de begroting staan voor persoonlijke ondersteuning, noodhulp voor onze eigen gemeenteleden. Mensen uit de gemeente kunnen hier een beroep op doen door één van de diakenen, ouderling of de dominee te benaderen.

Tot slot willen u ook nog attenderen op de voorjaars-en najaarszendingsweek van Kerkinactie. U krijgt 2x per jaar via de post een brief met acceptgiro voor het werk van de zending. Uw bijdrage telt ook mee voor het missionair aandeel buitenland van onze gemeente. In het kerkblad kunt u hier t.z.t. meer over lezen.
Mocht u niet regelmatig in de kerk komen, maar wel de diaconie willen steunen dan kan dat via rekeningnummer
NL 58 RABO 03333.3107.99 t.n.v. Diaconie Herv.Gem. Oudwoude-Westergeest.
We hopen op een goede onderlinge samenwerking met u als gemeente!!

 
terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.