PKN
Protestantse Gemeente Oudwoude-Westergeest
 
Goede doelen acties Goede doelen acties
Project
Het nieuwe project voor het komende seizoen 2023-2024 is Stichting Blessed Generation.
We gaan sparen voor basisvoedselpakketten.
De eerste actie was op dankdag, koffie met een Afrikaans tintje na de dienst op 5 november.
In december kerststukjes maken en verkopen. 


De opbrengst van de collectes:
Kerkinactie is het missionaire en diaconale werk in binnen- en buitenland van de Protestantse Kerk in Nederland. Een groot deel van de collectes gaat naar buitenlandse doelen gecoördineerd door het werelddiaconaat. Een ander deel gaat naar het binnenlands diaconaat (bijv. jeugd en welzijn). Wilt u meer weten over de collectes van Kerkinactie dan kunt u kijken op de website: www.kerkinactie.nl/collectes.
Ook krijgen we een overzicht van de Provinciaal Diaconale Commissie met bijdrage adviezen voor projecten in Friesland. Daar geven we ook aan.
De diaconie heeft geld op de begroting staan voor persoonlijke ondersteuning, noodhulp voor onze eigen gemeenteleden. Mensen uit de gemeente kunnen hier een beroep op doen door één van de diakenen, ouderling of de dominee te benaderen.

Tot slot willen u ook nog attenderen op de voorjaars-en najaarszendingsweek van Kerkinactie. U krijgt 2x per jaar via de post een brief met acceptgiro voor het werk van de zending. Uw bijdrage telt ook mee voor het missionair aandeel buitenland van onze gemeente. In het kerkblad kunt u hier t.z.t. meer over lezen.
Mocht u niet regelmatig in de kerk komen, maar wel de diaconie willen steunen dan kan dat via rekeningnummer
NL 58 RABO 0333.3107.99 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oudwoude-Westergeest.
We hopen op een goede onderlinge samenwerking met u als gemeente!!

 
terug
 
 

Afrikaans buffet
datum en tijdstip 15-03-2024 om 18.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.