PKN
Protestantse Gemeente Oudwoude-Westergeest
 
Licht dat ons aanstoot in de morgen. Licht dat ons aanstoot in de morgen.

Lied 601 uit het liedboek.

Licht dat ons aanstoot in de morgen

voortijdig licht waarin wij staan.
Koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn,
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij,
kijk uit mijn ogen of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

tekst: Huub Oosterhuis
melodie: Antoine Oomen
 
Gebed om Oekraïne Gebed om Oekraïne

GEBED OM OEKRAÏNE

De gebeurtenissen in Oekraïne grijpen ons aan, maar wat kunnen we er aan doen? Er zijn gelukkig verschillende organisaties die zich inzetten voor de slachtoffers, maar wat doen we met onze gevoelens? Misschien helpt een gebed. 

Eeuwige,

Op dit moment zien wij kwade krachten die schijnbaar ongehinderd te werk gaan,
Lezen we over hulpeloze mensen die verdreven worden door oorlogsgeweld,
En weten we van mensen die sterven, die lijden, voor… voor wat eigenlijk?

Voor de honger naar macht?
Voor de ego’s van machthebbers?

Eeuwige,

U laat de aarde niet trillen, u grijpt niet in met almacht,
Maar u kunt wel alle slachtoffers nabij zijn.
Geef de mensen die het gevoel hebben dat zij een speelbal zijn van machten,
Dat zij opgegeven zijn, dat er niemand naar hen omkijkt,
Het gevoel dat zij door u worden gedragen.

Eeuwige,

Geef ook aan mij een plek voor al mijn gedachten en frustraties,
Mijn woede over mijn onmacht,
Mijn woede over deze gebeurtenissen,
Mijn woede over hoe oneerlijk alles is,
Mijn eindeloze frustraties.

Eeuwige,

Geef hoop.
Aan de slachtoffers.
Aan mij.
Laat de hoop nooit verdwijnen.
Laat nooit het geloof in goedheid verdwijnen.
Want als we dat verliezen, hebben de kwade krachten pas echt gewonnen.

Amen

lees meer »
 
Afscheidnemen Afscheidnemen
Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is dichtdoen
en verpakken
in goede gedachten der herinnering

is verwijlen bij een brok leven
en stilstaan op de pieken van pijn en vreugde

Afscheid nemen
is met dankbare handen weemoedig meedragen
al wat waard is niet te vergeten……

Is moeizaam de draden losmaken
en uit het spinrag der belevenissen loskomen
en achterlaten
en niet kunnen vergeten.


Een gedicht van Dietrich Bonhoeffer
 
 
Zegenlied Zegenlied
Laten we met elkaar verbonden blijven,
zoals staat in het ‘Zegenlied’: 1 en 5 van Michaël Steehouder:


Leven is van zeven dagen
lief en leed verdriet en licht,
stappen zetten, wegen wagen,
goede toekomst in het zicht.
Mogen wij elkander dragen
naar het land dat voor ons ligt.

Mag ik jou opnieuw ontmoeten,
vriend, vriendin, vergeet mij niet,
zal ik jou opnieuw begroeten,
met mijn ogen met mijn lied.
Mag ons in zijn hand behoeden
God die lief is en ons ziet.

 
 
Nieuwjaar Nieuwjaar
Mag de kracht van Uw Liefde
ons zegenen op onze weg,
ons nabij zijn op elk moment van ons leven.
Uw Liefde zal ons geen geweld aandoen.
Mag de kracht van Uw Liefde
ons zegenen in het nieuwe jaar,
ons hoop en troost geven.
Uw Liefde die zich altijd weer
een weg baant naar ons mensen.
Mag de kracht van Uw Liefde
ons verwarmen en inspireren.
Mag zij sterker worden
dan afbrekende machten van oorlog,
geweld en dood.
Mag de kracht van Uw Liefde
ons zegenen
en ons vertrouwen versterken
dat Liefde onze bestemming is
en dat U in die Liefde
levend aanwezig bent
en Uw aandacht richt op ons.

gebed van Marinus van den Berg:
 
 
 

Afrikaans buffet
datum en tijdstip 15-03-2024 om 18.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.