PKN
Protestantse Gemeente Oudwoude-Westergeest
 
Over ons Over ons
Verheugd was ik, toen ik hoorde: "Wij gaan naar het huis van de Heer"  (Psalm 122:1b)                                                                                                                                                                                                                   
De vieringen blijven toch het hart van de gemeente, het moment dat de gemeente samenkomt rondom de Schrift, het grote verhaal van God, Zijn verhaal in Jezus Christus, in Zijn Geest. Het moment dat ons raakt midden in ons dagelijks leven van school en spel, van werk en vrije tijd, van jeugd en ouderdom, van jong en oud, in voor- en tegenspoed. Daar waar wij samenkomen rond de maaltijd, de doop ontvangen. Het hele jaar door, elke zondag met een eigen kleur en naam, op naar de feestdagen, op naar de dagen van gedenken.
 
Diensten op zondagmorgen:
Ieder zondagochtend wordt er dienst gehouden, afwisselend in de kerk van Oudwoude en die van Westergeest. De diensten beginnen om 9.30 uur, tenzij in het kerkblad anders wordt aangekondigd.
 
Diensten voor jong en oud/tienerdiensten:
Hoewel alle diensten in principe gehouden worden voor jong en oud, wordt een aantal keer per jaar een dienst gehouden waarvoor de jongerengroep betrokken is bij de voorbereiding.
 
Avondgebeden:
Nadere gegevens over datum, tijd e.d. vindt u in het kerkblad.
 
Diensten door de week: 
Zondag 5 november 2023 Dankdienst om 9.30 uur in Aldwâld en woensdag 13 maart 2024 Bidstond om 19.30 uur in Westergeast.
 
Friese kerkdienst:
In het kerkblad wordt u op de hoogte gehouden van een Friese kerkdienst.
 
Startzondag/ Slotzondag 2023-2024: 
De startzondag is op 17 september 2023 in Aldwâld en slotzondag op 7 juli 2024.
 
Bediening van de doop:
Er zijn geen vaste zondagen aangewezen als doopzondag.
Wie gedoopt wil worden, of zijn/haar/hun kind ten doop wil houden kan contact opnemen met de wijkouderling, om samen een geschikte datum vast te stellen.
In het kerkblad vindt u aanwijzingen hoe te handelen.
 
Maaltijd van de Heer:
We vieren in onze gemeente ‘open’ avondmaal. Dat wil zeggen dat ook de kinderen welkom zijn om met ons mee te delen in brood en wijn/ druivensap.
 
Avondmaal aan huis:
Als u om gezondheidsredenen niet in staat bent om bij avondmaalsvieringen in de kerk aanwezig te zijn dan bestaat er de mogelijkheid om dit bij u thuis te doen. In het kerkblad wordt aangegeven wanneer er gelegenheid is voor huisavondmaal. De diaconie zorgt voor de uitvoering hiervan. Wilt u van deze dienst gebruik maken neem dan contact met ons op.

Kerkwebradio:
Wie aan huis gebonden is en niet naar de kerk kan komen, kan gebruik maken van kerkwebradio.
Inlichtingen: J.W. Prins

Kindernevendienst:
Iedere zondag is er kindernevendienst voor de kinderen in de basisschoolleeftijd, behalve in de zomerperiode. Tijdens de kerkdienst gaan we naar onze eigen ruimte waar een (bijbel) verhaal wordt verteld. Vervolgens praten we erover en gaan iets tekenen, knutselen of een spelletje doen.
Kinderen die een keer mee willen doen, zijn van harte welkom.
 

 
 
Dienen Dienen
"Zegen het werk dat wij doen. Ja, wij bidden U om uw zegen over alles wat wij ondernemen"
 (Psalm 90:17)
                
Woord is daad bij God, nooit alleen maar praten, Gods spreken bewerkstelligt iets, is Schepping, is vlees geworden in Jezus Christus, zijn weg over aarde. Zo kunnen wij niet bij de viering blijven maar zullen de wereld in gaan, omdat het woord ons op weg zet, op weg naar elkaar, naar de ander. Geen vieren zonder dienen.
 
Een levende gemeente is een gevende gemeente !!
Dienstbaar zijn doe je niet alleen door met geld projecten mogelijk te maken en te ondersteunen om mensen in nood een nieuwe kans te bieden. Ook binnen de gemeente zijn er tal van dienende taken. Zo zijn de leden van de kerkenraad dienstbaar aan de gemeente, evenals de wijkassistenten en de diaconale werkgroepen
 
 

Afrikaans buffet
datum en tijdstip 15-03-2024 om 18.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.