PKN
Protestantse Gemeente Oudwoude-Westergeest
 
Over ons Over ons
VIEREN
Verheugd was ik toen ik hoorde:
''Wij gaan naar het huis van de Heer''
 
(Psalm 122: 1b)                                                                                                                                                                                           
                                               
De vieringen blijven toch het hart van de gemeente, het moment dat de gemeente samenkomt rondom de Schrift, het grote verhaal van God, Zijn verhaal in Jezus Christus, in Zijn Geest. Het moment dat ons raakt midden in ons dagelijks leven van school en spel, van werk en vrije tijd, van jeugd en ouderdom, van jong en oud, in voor- en tegenspoed. Daar waar wij samenkomen rond de maaltijd, de doop ontvangen. Het hele jaar door, elke zondag met een eigen kleur en naam, op naar de feestdagen, op naar de dagen van gedenken.
 
Diensten op zondagmorgen
Ieder zondagochtend wordt er dienst gehouden, afwisselend in de kerk van Oudwoude en die van Westergeest. De diensten beginnen om 9.30 uur, tenzij in het kerkblad anders wordt aangekondigd.
 
Diensten voor jong en oud/tienerdiensten
Hoewel alle diensten in principe gehouden worden voor jong en oud, wordt een aantal keer per jaar een dienst gehouden waarvoor de jongerengroep betrokken is bij de voorbereiding.

 
Avondgebeden
Nadere gegevens over datum, tijd e.d. vindt u in het kerkblad.
 
Diensten door de week
 
Woensdag 6 november 2019 19.30 uur Westergeest, Dankstond voor gewas en arbeid.
 
Woensdag 11 maart 2020 Bidstond om 19.30 uur in Oudwoude.
 
Fryske Tsjinst
In het kerkblad wordt u op de hoogte gehouden van een Friese kerkdienst.
 
Slotzondag/startzondag 2019
De slotzondag is op zondag 30 juni in Westergeest en de startzondag is op 22 september.
 
Bediening van de doop
Er zijn geen vaste zondagen aangewezen als doopzondag.
Wie gedoopt wil worden, of zijn/haar/hun kind ten doop wil houden kan contact opnemen met de wijkouderling, om samen een geschikte datum vast te stellen.
Verderop in dit blad vindt u aanwijzingen hoe te handelen.
 
Maaltijd van de Heer
We vieren in onze gemeente ‘open’ avondmaal. Dat wil zeggen dat ook de kinderen welkom zijn om met ons mee te delen in brood en wijn/ druivensap.
 
Avondmaal aan huis
Als u om gezondheidsredenen niet in staat bent om bij avondmaalsvieringen in de kerk aanwezig te zijn dan bestaat er de mogelijkheid om dit bij u thuis te doen. In het kerkblad wordt aangegeven wanneer er gelegenheid is voor huisavondmaal. De diaconie zorgt voor de uitvoering hiervan. Wilt u van deze dienst gebruik maken neem dan contact met ons op.

Kerkwebradio
Wie aan huis gebonden is en niet naar de kerk kan komen, kan gebruik maken van kerkwebradio.
Inlichtingen: J.W. Prins

Kindernevendienst
Iedere zondag is er kindernevendienst voor de kinderen in de basisschoolleeftijd, behalve in de zomerperiode. Tijdens de kerkdienst gaan we naar onze eigen ruimte waar een (bijbel) verhaal wordt verteld. Vervolgens praten we erover en gaan iets tekenen, knutselen of een spelletje doen.
Kinderen die een keer mee willen doen, zijn van harte welkom.
 

 
 
Dienen Dienen
DIENEN
 
Bevestig het werk van onze handen,
het werk van onze handen, bevestig dat.
                                                                                          (Psalm 90: 17b)
 
 
Woord is daad bij God, nooit alleen maar praten, Gods spreken bewerkstelligt iets, is Schepping, is vlees geworden in Jezus Christus, zijn weg over aarde. Zo kunnen wij niet bij de viering blijven maar zullen de wereld in gaan, omdat het woord ons op weg zet, op weg naar elkaar, naar de ander. Geen vieren zonder dienen.
 
Een levende gemeente is een gevende gemeente !!
Dienstbaar zijn doe je niet alleen door met geld projecten mogelijk te maken en te ondersteunen om mensen in nood een nieuwe kans te bieden. Ook binnen de gemeente zijn er tal van dienende taken. Zo zijn de leden van de kerkenraad dienstbaar aan de gemeente, evenals de wijkassistenten en de diaconale werkgroepen
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.