PKN
Protestantse Gemeente Oudwoude-Westergeest
 
Classis Fryslân Classis Fryslân
Gemeente zijn kun je niet in je eentje. In de Classis Fryslân ontmoeten Friese Protestantse Gemeenten elkaar en zorgen zij voor elkaar. Kijk regelmatig op de website van de classis om kerkenwerk en samen kerk zijn leuker, makkelijker en meer verbindend te laten zijn. Ook voor (jo)uw gemeente. Zie: www.classisfryslan.n
 
Antependia

@Oudwoude
Antependia
Kleuren & Symbolen Antependia:
Het groene kleed wordt het vaakst gebruik. Groen is de kleur van Hoop.
Op het kleed een weg dwars door een veelvoud van kleuren. Deze lichte & donkere kleuren
verbeelden de situaties waarin mensen verzeild kunnen raken. Hoe die weg voor een ieder is, 
zal gaandeweg blijken. In de symbolische schikkingen die we in onze gemeente gebruiken, is
bijna altijd Hedera verwerkt. Een groen blijvende plant als verwijzing naar de trouw van God.

Op het paarse kleed staat een vierkante afbeelding, symbool van de aarde met de vier windstreken.
De voren die afgebeeld zijn verwijzen naar het bewaren en bewerken van de aarde.
De graankorrels symboliseren: vrucht dragen.
Ook de ster, symbool van een nieuw begin is te zien.
In het midden, in een ster, staat de graankorrel die sterft en daardoor veelvoudig vrucht kan dragen.
Het paarse kleed gebruiken we in de periode voor Pasen en voor de Kerst.
De tijd om ons te bezinnen op het feest dat komt.

Op het witte kleed dat we gebruiken op het Paasfeest en in de Kersttijd zijn de symbolen verwerkt in een cirkel,
een lijn zonder begin en eind - symbool van oneindigheid en daarom van God.
Het is ook het natuurlijke symbool van zon en maan.Hoewel de afbeeldingen van de beide kleden gelijk zijn
verschillen de kleuren. Dat heeft te maken met de omgeving waarin ze vanaf vandaag zullen hangen.
De staande figuur in het midden staat tegen een achtergrond van hemel en aarde en wordt omgeven door "vleugels". Vleugels omvatten ook het kruis op de kanselloper van Westergeest.

Het rode kleed wordt gebruikt bij het Pinksterfeest, het feest van de Geest,
maar ook bij de bevestiging van ambtsdragers. De driehoek op het rode kleed stelt een gestileerde vlam
voor als symbool voor die Geest. De Geest die waait waarheen hij wil.
De gebruikte symbolen in de driehoek zijn voor beide kerken verschillend. In het kleed van Westergeest 
komen in die vlam gestileerde harte, zeilbootjes en blaadjes voor.
De vlam in Oudwoude is gevuld met een ingewikkeld patroon van lijnen, die soms langs gekleurde stoffen lopen.
Deze lijnen verschillen van kleur en ze verwijzen naar Onze Vader, Zoon en Heilige Geest.

De afbeeldingen van de kanselkleden zijn gemaakt passend bij de voorstelling op het tafelkleed.
(zodra de foto's online komen te staan, komt het onder rubriek: Fotoalbum

 
 
 

Afrikaans buffet
datum en tijdstip 15-03-2024 om 18.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.