PKN
Protestantse Gemeente Oudwoude-Westergeest
 
Welkom Welkom

Hartelijk welkom op de website van de Protestantse gemeente Oudwoude-Westergeest.
Deze gemeente omvat de dorpen: Aldwâld, De Trieme en Westergeast.
We zijn in het bezit van een kerk in Aldwâld en een kerk in Westergeast.
Elke zondag is er een dienst om 9.30 uur, de ene week in Aldwâld en de andere week in Westergeast.

Wij vinden het belangrijk dat een ieder zich welkom voelt.

"Geroepen door God en gedragen door Zijn liefde willen wij als gemeente Oudwoude-Westergeest leven uit het geloof in Jezus Christus"


Onze diensten zijn te beluisteren via www.kerkomroep.nl, onder plaatsnaam Oudwoude of Westergeest
Ook de diensten die geweest zijn kunt u nog beluisteren.
directe link:  www.kerkomroep.nl/#/kerken/11138 
 
 
Nieuws Nieuws
Veertigdagentijd
Op Aswoensdag 14 februari begint de veertigdagentijd, een tijd van inkeer en bezinning. We gaan op weg naar Pasen. In deze periode volgen we met de kinderen een project voor de veertigdagentijd en Pasen en zingen we het projectlied. De veertigdagentijd begint dit jaar in de Voorjaarsvakantie, daarom is er ook op deze zondagen kindernevendienst.
Dit jaar is het thema: ‘Wat goed dat jij er bent!’ Het is goed dat mensen er voor elkaar kunnen zijn. Om samen te genieten van het leven, maar ook om elkaar te troosten en te steunen als dat nodig is. Jezus heeft laten zien wat het betekent dat God naar mensen omziet. Hij deed voor hoe mensen voor elkaar kunnen zorgen op de weg naar Gods koninkrijk. Wie daar iets van ervaart, kan dankbaar zeggen: Wat goed dat jij / u er bent!
Voor de veertigdagentijd is er ook een gezinsboekje om met de kinderen samen toe te leven naar Pasen. Het wordt op zondag 18 februari in de kerk uitgedeeld. En er is ook een veertigdagenkalender om thuis te lezen. Deze wordt uitgedeeld in de kerk, maar is voor wie niet in de kerk komt ook te verkrijgen bij één van de diakenen en ook te lezen via de link op deze website.
Hopelijk kunnen we zo allemaal, jong en oud, op een goede manier op weg gaan in de veertigdagentijd naar het feest van Pasen.

Zondag 18 februari
Op deze eerste zondag in de veertigdagentijd is er een doopdienst. Gedoopt zullen worden: Pieter Jilles Bijlstra, zoon van Piebe Jan en Lianne Bijlstra-Lei, en Maurick Fearan, zoon van Sjoerd de Vries en Betty Braaksma-de Vries.
Op deze zondag volgen we met de kinderen het veertigdagenproject ‘Wat goed dat jij er bent!’ Het thema is: ‘Wie heb je nodig?’ In Marcus 1: 12-15 horen we dat Jezus door de Geest naar de woestijn wordt geleid, waar hij veertig dagen blijft. Daar wordt hij door de ‘tegenstander’ van God op de proef gesteld. Er zijn wilde dieren, maar ook engelen die hem dienen. We hopen samen op een bijzonder dienst, na afloop kunnen we elkaar ontmoeten tijdens het koffiedrinken!
De liturgie van de dienst vindt via de link:

/uploads/klant519/files/2024%20Liturgie%20doopdienst%2018%20februari%202024%20Westergeest.pdf

 
 
 
Overige informatie Overige informatie

Collecten
Bijdragen aan de collecten kunnen ook overgemaakt worden naar de volgende bankrekeningen:
NL03 RABO 0333 3031 56 t.n.v. Protestantse Gemeente Oudwoude-Westergeest
NL58 RABO 0333 3107 99 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oudwoude-Westergeest

Classis Fryslân
Gemeente zijn kun je niet in je eentje. In de Classis Fryslân ontmoeten Friese Protestantse Gemeenten elkaar en zorgen zij voor elkaar. Kijk regelmatig op de website van de classis om kerkenwerk en samen kerk zijn leuker, makkelijker en meer verbindend te laten zijn. Ook voor (jo)uw gemeente. Zie: www.classisfryslan.nl

 
Nuttige adressen Nuttige adressen
Algemeen emailadres: scribaoudwoudewestergeest@gmail.com
Predikant: Ds. L.P. Cnossen, Voorstraat 5, 9291 CC Kollum, 06-57435161
Voorzitter kerkenraad a.i.: B. Bilker , Pastorijehof 29, 9294 KB Aldwâld, tel: 0511-451253
Scriba: T.R. Oosting, Lange Ikker 4, 9294 KG Aldwâld, tel: 0511-702150
 
lees meer ยป
 
 

Afrikaans buffet
datum en tijdstip 15-03-2024 om 18.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.