PKN
Protestantse Gemeente Oudwoude-Westergeest
 
Doopdienst 18 februari 2024 Doopdienst 18 februari 2024
Op deze eerste zondag in de veertigdagentijd is er een doopdienst. Gedoopt zullen worden: Pieter Jilles Bijlstra, zoon van Piebe Jan en Lianne Bijlstra-Lei, en Maurick Fearan, zoon van Sjoerd de Vries en Betty Braaksma-de Vries.
Op deze zondag volgen we met de kinderen het veertigdagenproject ‘Wat goed dat jij er bent!’ Het thema is: ‘Wie heb je nodig?’ In Marcus 1: 12-15 horen we dat Jezus door de Geest naar de woestijn wordt geleid, waar hij veertig dagen blijft. Daar wordt hij door de ‘tegenstander’ van God op de proef gesteld. Er zijn wilde dieren, maar ook engelen die hem dienen. We hopen samen op een bijzonder dienst, na afloop kunnen we elkaar ontmoeten tijdens het koffiedrinken!
De liturgie van de dienst vindt via de link:
/uploads/klant519/files/2024%20Liturgie%20doopdienst%2018%20februari%202024%20Westergeest.pdf
 
Kerst en Oud & Nieuw 2023 Kerst en Oud & Nieuw 2023
Kerstnachtdienst zondag 24 december 21.00 uur
Op Kerstavond komen we samen in de kerk van Aldwâld voor de Kerstnachtdienst, hopelijk met u en jullie allemaal. We vieren Kerst met prachtige liederen en we horen het Kerstevangelie. Het is mooi dat er ook weer een cantorij zal meewerken o.l.v.. organist Bauke Hoekstra. Hopelijk tot ziens op 24 december in de kerk van Aldwâld!
De liturgie vindt u via de volgende link;/uploads/klant519/files/2023%20Liturgie%20Kerstnacht%202023.pdf

Eerste Kerstdag 25 december
In de dienst op maandag Eerste Kerstdag in de kerk van Westergeast wordt door de kinderen en leiding van de kindernevendienst weer een musical uitgevoerd. Dit jaar de kerstmusical ‘De kleine klok’, die aansluit bij het project van de Adventstijd. Mooi om te zien en te horen, waarbij ook het verhaal over de geboorte van Jezus verteld wordt en we mooie Kerstliederen zingen. We hopen op een feestelijke dienst voor jong en oud!
De liturgie vindt u via de volgende link;/uploads/klant519/files/2023%20Liturgie%20Kerstmorgen%202023.pdf

Zondag 31 december Oudjaarsdag
Dit jaar valt 31 december op zondag en is de Oudejaarsdienst niet
’s avonds, maar ’s ochtends om 9.30 uur. We sluiten het jaar af, waarin weer veel gebeurde. Goed om samen te komen in de kerk en daarbij stil te staan. We horen in Lucas 2: 33-40 dat Jozef en Maria met Jezus naar de tempel gaan, waar ze Simeon en Hanna ontmoeten. Zij herkennen in Jezus een bijzonder kind.

Maandag 1 januari Nieuwjaarsdag
We beginnen samen aan een nieuw jaar en kunnen elkaar ontmoeten in de kerk van Aldwâld. We komen samen voor een ochtendgebed om 10.00 uur.
We kunnen elkaar ook veel heil en zegen, lok en seine, toewensen en elkaar ontmoeten tijdens het koffiedrinken.
 
 
Bijzondere Voleindingszondag

de aangestoken kaarsen en lichtjes
Bijzondere Voleindingszondag
Zondag 26 november was de laatste zondag van het kerkelijk jaar en op deze zondag zijn de gemeenteleden herdacht die in het afgelopen jaar zijn overleden. Het was een fijne en warme dienst, waarin hun namen zijn genoemd en een kaars voor hen is aangestoken, in het geloof dat Gods licht sterker is dan het donker van de dood. 
Na de dienst was er koffie/thee met wat lekkers en daar kon iedereen nog even persoonlijk met de familieleden en elkaar praten. 
 
Voleindingszondag Voleindingszondag
Zondag 26 november
Dit is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, die zondag van de Voleinding of Eeuwigheidszondag wordt genoemd. In de dienst gedenken we de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Herinneringen komen weer boven, in het bijzonder als we hen goed hebben gekend. We kunnen het gemis en de mooie herinneringen met elkaar delen. Het is belangrijk om in het midden van de gemeente hun namen te noemen en een kaars voor hen aan te steken aan de Paaskaars, in het geloof dat Gods licht sterker is dan het donker van de dood.
De familie wordt voor deze dienst speciaal uitgenodigd. Aan het eind van de dienst kan ook de steen met de naam van hun geliefde, die op de gedachtenistafel ligt in beide kerken, worden meegenomen.
Ook denken we in deze dienst aan hen die we niet bij name noemen, maar die we ook missen. Iedereen, die dat wil, kan een kaarsje aansteken voor een overleden geliefde.
Na afloop van de dienst op 26 september is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten tijdens het koffiedrinken.

De liturgie voor deze dienst vindt u via deze link/uploads/klant519/files/2023%20Liturgie%20Voleindingszondag.pdf

Daarnaast is er ook een lichtjesavond op vrijdag 24 november van 17.00-19.30 uur. Er is dan in beide kerken en op de begraafplaatsen gelegenheid om een kaarsje aan te steken.

 
 
Dankdag met actie voor de voedselbank en voor Blessed Generation

Dankdag met actie voor de voedselbank en voor Blessed Generation
Zondag 5 november was de eerste actie van de Diaconie voor het  project “Blessed generation”, waar wij ons als kerkgemeenschap dit jaar voor inzetten. Dit project zet zich in om kansarme kinderen opvang en onderwijs te bieden. Van het geld dat wij doneren zullen voedselpakketten worden gekocht en uitgedeeld .
Onder het genot van een kop koffie met lekkere Mandazi of bananencake , een Afrikaanse lekkernij, heeft Ria Fennema ons een kijkje gegeven in het werk wat zij doen in Kenia. Ria vertelde over een vondeling die zij hebben  opgevangen. Dit meisje  is nu uitgegroeid tot een zelfstandige vrouw van 20 jaar.  Via het project volgt zij nu een opleiding.  Wat een mooi werk mogen zij daar doen! Wij als gemeente willen hun werk financieel  steunen. Er is gecollecteerd voor het goede doel en er zijn diverse Afrikaanse producten verkocht.

Daarnaast werden er ook veel producten aangeleverd voor de voedselbank. De dienst stond in het teken van dankbaarheid, met na afloop een gezellig samenzijn met koffie/thee en lekkere Afrikaanse hapjes.
 
 
Dankdag zondag 5 november Dankdag zondag 5 november
Actie voedselbank.

Tijdens de dankdienst voor gewas en arbeid op zondag 5 november willen we als Diaconie van de Protestantse gemeente Oudwoude/Westergeest een inzameling houden voor de voedselbank.
Deze keer willen we graag de gehele dorpsgemeenschap hier bij betrekken. Doet u mee?
De voedselbank ontvangt graag levensmiddelen zoals pasta + kruidenmix, rijst, koffie/thee, houdbare halfvolle melk, broodbeleg, crackers en rijstwafels, en pakjes soep. Deze basisproducten worden vaak meegegeven in het voedselpakket. Ook DE punten zijn van harte welkom. Deze kunt u voor de dienst ( in Oudwoude om 9.30 uur ) in de hal van de kerk neerzetten. Ook mogen ze vóór 5 november worden gebracht naar:
Jacomien Hoekstra, Pastorijehof 15 in Aldwâld. Cora Hoekstra, De Trieme 23 in De Trieme. Alie Renes , Flaaksikker 2 in Westergeast.
Dan zorgen wij ervoor dat het bij de voedselbank in Kollum terecht komt.
Alvast bedankt namens De Diaconie van de Protestantse gemeente Oudwoude/Westergeest.
 
Zeer geslaagde startzondag

Zeer geslaagde startzondag
Op zondag 17 september hadden we een bijzondere Startzondag: een afwisselende dienst met liederen gekozen door gemeenteleden, met hun persoonlijke verhalen bij dat lied. Het was heel afwisselend, van oude, bekende liederen tot nieuwe liederen, kinderliederen en popmuziek met een gelovig tintje.
Daarnaast hoorden we over het nieuwe project Blessed Generation.
Tussendoor kwam het thema ‘Ga mee!’ aan de orde, klonken er teksten uit de bijbel, gebeden en een gedicht.
Na afloop kwamen er veel positieve reacties, het is mooi om zo met elkaar de dienst op een andere manier in te vullen, met gevarieerde liederen en persoonlijke inbreng. Na de dienst zouden we buiten spelletjes doen, maar helaas regende het nogal. Daarom ging dat niet door en hebben we gezellig binnen bij elkaar
gezeten bij de familie Klaver aan de Simmerwei. De afsluiting met soep en broodjes was heel geslaagd!
Het was een prachtig begin van een nieuw seizoen.
 
 
Startzondag 2023 Startzondag 2023
lees meer ยป
 
 

Afrikaans buffet
datum en tijdstip 15-03-2024 om 18.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.