PKN
Protestantse Gemeente Oudwoude-Westergeest
 
Liturgiën paasdiensten Liturgiën paasdiensten

Liturgieboekje drie dagen Pasen. (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag)
via onderstaande link
/uploads/klant519/files/Liturgie%203%20dagen%20Pasen%202022.pdf

Liturgie paasmorgen, eerste paasdag vindt u op de volgende bladzijde via lees meer.
lees meer »
 
Veertigdagentijd en Pasen 2022 Veertigdagentijd en Pasen 2022
Veertigdagentijd
In de Veertigdagentijd, die begonnen is op Aswoensdag 2 maart, staan we stil bij de weg van Jezus. Het is een periode van inkeer en bezinning op weg naar Pasen, waarin we verhalen lezen uit het evangelie naar Johannes. Met de kinderen volgen we het veertigdagenproject met als thema: Ben je klaar voor het feest? We gaan op weg naar het feest van Pasen. Maar het is niet alleen een vrolijke optocht: we komen ook verhalen tegen die op het eerste gezicht helemaal niet zo vrolijk zijn. Bijvoorbeeld als Jezus vertelt over zijn lijden en sterven, of als we horen over de lijdende Helper van God. Toch brengen ook die verhalen ons verder op de weg naar het feest. We horen hoe God op Paasmorgen een nieuw begin maakt. Het graf is leeg, Jezus is opgestaan uit de dood!

Tijdens de Veertigdagentijd hangt er in de kerk een slinger/ vlaggenlijn, waaraan elke week een nieuwe poster van een feestvlag wordt toegevoegd. Op de vlaggen staan illustraties van de Bijbelverhalen en er kunnen ook ervaringen van onszelf op staan. Zo wordt het echt een eigen project, als teken van hoop en verwachting.
Voor de Veertigdagentijd is er ook een gezinsboekje om met de kinderen samen toe te leven naar Pasen. Er staat materiaal in voor elke dag, van aswoensdag 2 maart tot en met Pasen 17 april. Hopelijk kunnen we zo allemaal, jong en oud, op een goede manier op weg gaan naar het feest van Pasen.

In deze veertigdagentijd volgen we de lijdensweg van Jezus en zijn we op weg naar Pasen. Dat kan ons de moed geven om solidair te zijn met mensen die lijden, zoals in Oekraïne, maar ook op andere plekken en in onze eigen omgeving.
Laten we ook meeleven met elkaar, in het bijzonder met mensen die het moeilijk hebben.

Een goede tijd gewenst op weg naar Pasen, sterkte en moed bij alles. Dat er hopelijk tekenen van hoop zullen zijn in ons eigen leven en in de wereld van vandaag. Dat we kunnen ervaren dat het licht sterker is dan het donker, het leven sterker dan de dood. de liefde sterker dan haat en geweld. Alvast inspirerende, gezegende Paasdagen gewenst! Een lied van Alfred Bronswijk kan ons inspireren om zelf op te staan:

Een opstandingslied

Sta op als mens van zegen,
verspreider van het licht,
aan wie is af te lezen
de glans van Gods gezicht.
Aan wie is uit te horen
de waarheid van zijn stem.
Sta op als mens van zegen,
geroepene door Hem.


Sta op als mens van liefde,
die omzien naar het hart.
Als schuilplaats tijdens stormen,
bij dat wat ons benart.
Als anker in de branding
met vaste grond in Hem.
Sta op als mens van liefde,
geroepen door Gods stem.


ds. L.P. Cnossen


 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.