PKN
Protestantse Gemeente Oudwoude-Westergeest
 
Kerkdienst beluisteren Kerkdienst beluisteren
KERKDIENST BELUISTEREN....

We leven nog steeds in een onzekere tijd door het Coronavirus.
Er is dringend geadviseerd om GEEN KERKDIENSTEN  meer te houden voor alle gemeenteleden.
Het is heel jammer dat we als gemeente niet kunnen samenkomen,maar de gezondheid van iedereen
gaat nu voor. Daardoor zijn er vanaf 15 Maart al enkele diensten uitgevallen.
Wel werd op zondag 22 Maart een dienst in kleine kring gehouden, die werd uitgezonden via de kerkomroep
en via de kerkwebradio.
Dat zal ook weer gebeuren op de volgende momenten:
Zondag 5 April om 9:30 uur, Vrijdag 10 April om 19:30 uur, op Paaszondag 12 April om 9:30 uur
en op Zondag 3 Mei om 9:30 uur.

U kunt de dienst dan beluisteren: op www.kerkomroep.nl  ( zoeken op plaatsnaam Oudwoude of Westergeest)
of via de kerkwebradio.
I
n deze tijd wordt er veel gebruik gemaakt van de kerkomroep en soms geeft dat problemen.
U kunt het dan ook iets later proberen of de dienst op een later tijdstip beluisteren.
Als u vragen hierover hebt, kunt u bellen met Jan Willem Prins (tel: 06-11865920)
We hopen dat we zo toch met elkaar verbonden blijven.
 
 
Welkom Welkom
Beste gemeenteleden,
Op dit moment leven we in een onrustige periode door het coronavirus.
De regering heeft een aantal maatregelen afgekondigd om dit virus in te dammen.
De Protestantse Kerk Nederland en classis Fryslân raden aan om deze richtlijnen te volgen. Dit heeft ook voor onze gemeente grote gevolgen.
Hierbij willen we u daarover informeren.

Kerkdiensten
Er is dringend geadviseerd om geen kerkdiensten meer te houden voor alle gemeenteleden. Daarom was er afgelopen zondag geen dienst. Wel willen we blijven vieren. Daarom is er besloten om komende zondag 22 maart en zondag 5 april een kerkdienst te houden in kleine kring (dominee, organist, koster, kerkenraadsleden). Deze dienst is door iedereen te beluisteren via www.kerkomroep.nl, onder plaatsnaam Oudwoude of Westergeest. Dat kan ook via de kerkwebradio. Als u vragen hierover hebt, kunt u bellen met Jan Willem Prins.
Hoe de situatie hierna zal zijn is onduidelijk, in ieder geval zal ook de dienst van Paaszondag 12 april te beluisteren zijn. Voor de actuele informatie zie onze website: www.oudwoude-westergeest.protestantsekerk.net
Activiteiten
De geplande activiteiten, zoals meditatieve wandeling, basiscatechese, gelegenheidscantorij, bijbelkring, vergadering van wijkassistenten, komen te vervallen en worden uitgesteld naar een later moment.
Bezoekwerk
Het bezoeken van oudere en kwetsbare gemeenteleden is nu niet mogelijk of alleen in noodsituaties. Wel kunt u de dominee altijd bellen, ook voor een pastoraal gesprek.
Uitvaarten
Bij overlijden kan er een uitvaart plaatsvinden in de kerk. Wel worden de regels van de uitvaartbranche gevolgd: In kleine kring met maximaal 30 personen (naaste familie).
Verkiezingen
Het is nu niet mogelijk om het formulier voor de verkiezingen van ambtsdragers op zondag in te leveren. Wij vragen u dit formulier te brengen bij één van de kerkenraadsleden of anders even te bellen, dan halen wij het op.

We hopen en vertrouwen erop dat we ondanks de situatie bij elkaar betrokken blijven als gemeenteleden. We wensen u allen Gods nabijheid en kracht.
Het is nu de veertigdagentijd, een tijd van bezinning en omkeer. We zijn op weg naar Pasen en kunnen elkaar een teken van leven geven, door een kaartje, een telefoontje, een bericht via de sociale media of door een boodschap te doen.
Zo kunnen we omzien naar elkaar en kan in het donker het licht van God zichtbaar worden.

Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad,

Voorzitter: Jan Willem Prins                                     Predikant: ds. Lieuwkje Cnossen
Tel. 06-11865920                                                      Tel. 06-57435161Hartelijk welkom op de website van de Protestantse gemeente Oudwoude-Westergeest.
Deze gemeente omvat de dorpen: Oudwoude, Triemen en Westergeest.
We zijn in het bezit van een kerk in Oudwoude en een kerk in Westergeest.
Dienst elke zondag 9.30 uur, de ene week in Oudwoude en de andere week in Westergeest.

Ook wij vinden het belangrijk dat een ieder zich welkom voelt en dat jij je kunt ontwikkelen op je eigen niveau.
"Geroepen door God en gedragen door Zijn liefde willen wij als gemeente Oudwoude-Westergeest leven uit het geloof in Jezus Christus"


Onze diensten zijn te beluisteren via www.kerkomroep.nl, onder plaatsnaam Oudwoude of Westergeest
Ook de diensten die geweest zijn kunt u nog beluisteren.
 
 
Nuttige adressen Nuttige adressen
Algemeen emailadres:
Predikant: Ds. L.P. Cnossen, Menninge 36, 8431 CD Oosterwolde, 06-57435161
Voorzitter kerkenraad: J.W. Prins, Swartewei 11, 9294 KS Oudwoude, tel: 0511-451514
Scriba: T.R. Oosting, Lange Ikker 4, 9294 KG Oudwoude, tel: 0511-702150
 
lees meer
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.