PKN
Protestantse Gemeente Oudwoude-Westergeest
 
Startzondag 20 september 2020 Startzondag 20 september 2020
Zondag 20 september, 10.00 uur.
Op deze zondag is de startdienst van het nieuwe seizoen. Dit jaar willen we een openluchtdienst houden bij het dorpshuis in Westergeest. Het zal een korte dienst zijn voor jong en oud met daarna koffiedrinken en verschillende activiteiten voor iedereen. In deze tijd van corona is het handig om dat buiten te doen. We hopen op mooi weer!
Als het toch slecht weer is, houden we dienst in de grote zaal van het dorpshuis van Westergeest.
Het thema van de dienst: ‘Het goede leven.’ De Protestantse Kerk heeft dat gekozen als jaarthema  en daarmee willen we dit nieuwe seizoen starten. Hopelijk wordt dit het begin van een mooie seizoen, waarin we het goede leven samen kunnen beleven. Van harte welkom!
 
 
Slotzondag 5 juli 2020 Slotzondag 5 juli 2020
Zondag 5 juli       Slotzondag

Schikking in de dienst.
Tekst bij de schikking:
De schikking staat deze zondag in het teken van het afsluiten van het winterwerk.
Onder schikking ligt een groen kleed.
Groen is de kleur die we in de kerk gebruiken tussen Pinksteren en Advent.
Groen is ook de kleur van het leven.

In de afbeelding van het schikkingsmateriaal is een soort levenslijn zien.
Op de voorgrond ligt een uitgebloeid scherm van de bereklauw, waarvan de zaden nog te zien zijn.
De volgende kleuren zijn het groen en het rose van de begonia.
Rose krijgen we te zien halverwege Advent, en halverwege de veertigdagentijd.
Rose is een combinatie van paars en wit. We zijn halverwege.

Daarboven zien we de paarse petunia’s met een wit hartje.
Die verwijzen naar de voorbereiding en het vieren van de feesten en naar de mensen van middelbare leeftijd.

Te midden van die kleuren zien we zeven zonnebloemen die zich beginnen te ontwikkelen.
Zeven is het getal van de volheid.

Deze zonnebloemen verwijzen naar de  catechisanten die op deze morgen afscheid nemen van hun leerperiode.
Door de ontwikkeling van het coronagebeuren is dit afscheid pas vandaag, vandaar dat vanmorgen een aantal jonge mensen van die groep aanwezig zijn. De anderen zijn al met vakantie

De bruine bladeren op de achtergrond verwijzen naar het klimmen der jaren.
Tussen en rond deze bladeren zien we de groene kleur van de klimop als symbool van de niet aflatende trouw van onze God, wiens naam is: Ik zal zijn, die ik zijn zal - met andere woorden: Ik ben erbij.

Drie van de zeven catechisanten die zondag hun leerperiode officieel afsloten.
Zij kregen een ‘Bijbel in gewone taal’ en een zonnebloem aangeboden.
 
lees meer ยป
 
Antependia

@Oudwoude
Antependia
Kleuren & Symbolen Antependia:
Het groene kleed wordt het vaakst gebruik. Groen is de kleur van Hoop.
Op het kleed een weg dwars door een veelvoud van kleuren. Deze lichte & donkere kleuren
verbeelden de situaties waarin mensen verzeild kunnen raken. Hoe die weg voor een ieder is, 
zal gaandeweg blijken. In de symbolische schikkingen die we in onze gemeente gebruiken, is
bijna altijd Hedera verwerkt. Een groen blijvende plant als verwijzing naar de trouw van God.

Op het paarse kleed staat een vierkante afbeelding, symbool van de aarde met de vier windstreken.
De voren die afgebeeld zijn verwijzen naar het bewaren en bewerken van de aarde.
De graankorrels symboliseren: vrucht dragen.
Ook de ster, symbool van een nieuw begin is te zien.
In het midden, in een ster, staat de graankorrel die sterft en daardoor veelvoudig vrucht kan dragen.
Het paarse kleed gebruiken we in de periode voor Pasen en voor de Kerst.
De tijd om ons te bezinnen op het feest dat komt.

Op het witte kleed dat we gebruiken op het Paasfeest en in de Kersttijd zijn de symbolen verwerkt in een cirkel,
een lijn zonder begin en eind - symbool van oneindigheid en daarom van God.
Het is ook het natuurlijke symbool van zon en maan.Hoewel de afbeeldingen van de beide kleden gelijk zijn
verschillen de kleuren. Dat heeft te maken met de omgeving waarin ze vanaf vandaag zullen hangen.
De staande figuur in het midden staat tegen een achtergrond van hemel en aarde en wordt omgeven door "vleugels". Vleugels omvatten ook het kruis op de kanselloper van Westergeest.

Het rode kleed wordt gebruikt bij het Pinksterfeest, het feest van de Geest,
maar ook bij de bevestiging van ambtsdragers. De driehoek op het rode kleed stelt een gestileerde vlam
voor als symbool voor die Geest. De Geest die waait waarheen hij wil.
De gebruikte symbolen in de driehoek zijn voor beide kerken verschillend. In het kleed van Westergeest 
komen in die vlam gestileerde harte, zeilbootjes en blaadjes voor.
De vlam in Oudwoude is gevuld met een ingewikkeld patroon van lijnen, die soms langs gekleurde stoffen lopen.
Deze lijnen verschillen van kleur en ze verwijzen naar Onze Vader, Zoon en Heilige Geest.

De afbeeldingen van de kanselkleden zijn gemaakt passend bij de voorstelling op het tafelkleed.
(zodra de foto's online komen te staan, komt het onder rubriek: Fotoalbum

 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.